Fördjupade analyser

Vi har mycket lång erfarenhet i användning och tillämpning av statistik via Avfall web och kundundersökning Svensk Avfallshantering.

Vi utför bland annat följande analyser;

1. Fördjupning kundundersökning Svensk Avfallshantering

Fördjupad analys av utförd kundundersökning via jämförelser med övriga som utfört undersökningen de senaste 2 åren och i tillämpliga delar kundomdömen i Avfall web. Finns tidigare undersökningar använder vi även dessa för att identifiera trender. I analysen använder vi även de urvalskriterier som kundundersökningen innehåller, ex ort/stadsdel, ålder, etc.

De 15 bästa inom olika områden redovisas med trend för egen kommun/organisation.

Fritextkommentarer analyseras för att påvisa inom vilka delar av avfallsverksamheten de mest frekventa positiva och negativa omdömena finns.

2. Sveriges Bästa Avfallshantering

Fördjupad analys med utgångsåpunkt från Avfall web:s ranking inom ”Sveriges Bästa Avfallshantering”, med förslag och känslighetsanalys av utfall vid olika typer av insatser.

3. Specialanalyser

Vi utför specialanalyser utifrån Era behov, ex ;

  • Fastighetsnära insamling

Underlag för utredning och analys för val av system samt uppföljning och förbättring av befintliga system.

  • Miljömål

Status och analys av vad som krävs för att uppnå EU:s återvinningsmål och nationella miljömål.

  • Kommunal Avfallsplanering

Analys med syfte att utgöra underlag för att genomföra och följa upp Kommunal avfallsplanering enligt nya föreskrifter och vägledning.

  • Benchmarking samverkansgrupp

Jämförelser nyckeltal inom miljö, kund, ekonomi och avgifter.

Frågor och beställning kan ske genom att maila ”info@rangola.se” eller ring 070-6429401.

Fördjupade analyser
Rulla till toppen