Kundundersökningar

Resultat i översikt 2023

I bifogad fil framgår resultat i översikt 2023 gällande Svensk Avfallshantering 2023:

Beställning 2023 (beställning 2024 kommer inom kort)

Sista beställningsdatum är 31 mars. Beställning görs i följande https://survey.prifloat.com?did=dTsz9e. Har Ni problem med länk eller vill beställa på annat sätt, kontakta oss på info@rangola.se.   

Våra kundundersökningar

Våra kundundersökningar är mycket etablerade inom främst avfallsbranschen och mer än 100 olika enkäter genomförs återkommande (ofta 2 års intervall) där Svensk Avfallshantering villa är den största med ca 60 kommuner. Undersökningen används av kommuner och kommunala bolag över hela Sverige och från små till stora kommuner. Alla frågor är anpassade till Avfall Sveriges Avfall web och det finns ett stort jämförelsematerial, såväl antal kommuner som trender. Från 2022 går det att analysera kundundersökning Svensk Avfallshantering via Power BI.

Svensk Avfallshantering villa

Den vanligaste använda kundundersökningen med stort jämförelsematerial med frågor om avfallstjänster, ÅVC, kunskap, attityder och beteenden, leverantör och nedskräpning. Undersökningen kan genomföras såväl postalt som digitalt (om möjligt).

Svensk Avfallshantering Lägenhet

Vår nyaste undersökning som riktar sig till lägenhetsboende, där ofta yngre personer är högt representerad i svarsfrekvensen. Frågor anpassade till lägenhetsboende men där det är lämpligt, överensstämmer frågor med Svensk Avfallshantering villa.

Svensk Slamhantering

Vår minska undersökning men inte desto mindre viktig då slamkunder ofta har mycket åsikter att ta vara på. Frågor anpassade till slamkunder men där det är lämpligt, överensstämmer frågor med Svensk Avfallshantering villa.

Våra vattentjänster

Frågor om dricksvatten, avlopp, ledningsnät, attityder och beteenden och leverantör.

Mellanårsenkät

För organisationer som genomfört Svensk Avfallshantering standard villa och vill göra undersökning året därpå finns möjlighet genomföra en ”light variant”, med urval av frågor gällande avfallstjänster, ÅVC och leverantör. Kontakta oss om Ni är intresserade av denna.

Samverkansbolag/kommunalförbund

Samverkansbolag kan erhålla upplägg som är anpassade. Kontakta oss om Ni är intresserade av detta.

Rulla till toppen