Nyheter

Kundundersökning 2023

Nu finns resultat från kundundersökningar 2023 under Kundundersökningar .

Inom kort kommer erbjudande 2024 för undersökningarna

 • Svensk Avfallshantering
 • Svensk Avfallshantering Lägenhet
 • Svensk Slamhantering
 • Våra vattentjänster

Nyheter 2023

 • Frågor är uppdaterade utifrån Avfall web 2023 (inget nytt)
 • Beställning sker digitalt genom länk, men ni kan maila också så ordnas en bekräftelse
 • Svensk Avfallshantering går att presentera och analysera i Power BI (samma verktyg som går att använda i Avfall web från 2022)
 • Antal utskick enkäter har höjts i Svensk Avfallshantering lägenhet för att erhålla tillräckligt antal svaranden (lägre svarsfrekvens)
 • Under året planeras även Power BI gällande lägenhet
 • Det är möjligt att genomföra kundenkäterna via e-postutskick om ni har ett tillräckligt bra kundregister gällande e-postadresser till kunderna. Hör av Er om Ni vill ha information om detta.
  • Fördelarna med e-postutskick är att vi kan skicka ut till ett större antal kunder till ett lägre pris, dessutom kan ni leverera kundregistret till Prifloat nära inpå utskicket.
  • Nackdelarna med e-postutskick är att svarsfrekvensen förväntas bli lägre än postalt (dock bör antalet svar ändå bli avsevärt större, i och med möjligt med ett större utskick). Om ert register med e-postadresser har brister kan det påverka undersökningsresultatens kvalitet.
 • Under året kommer förfrågan om deltagande i användarråd som utgör bollplank för enkäternas utveckling, meddela gärna om intresse finns ?

Är du nyfiken på resultat och trender 2022, se Resultat 2022

Rulla till toppen