Nyheter

Kundundersökning 2022

Nu finns erbjudande om kundundersökningar 2022 ute, se vidare under Kundundersökningar . Det gäller undersökningarna

 • Svensk Avfallshantering
 • Svensk Avfallshantering Lägenhet
 • Svensk Slamhantering
 • Våra vattentjänster

Nyheter 2022

 • Frågor är uppdaterade utifrån Avfall web 2022
 • Svensk Avfallshantering Lägenhet är uppdaterad med frågor om Återvinningscentral (samma som villaenkät)
 • Beställning sker digitalt genom länk
 • Det kommer under året vara möjligt att presentera och analysera statistik och trender i Power BI (samma verktyg som går att använda i Avfall web från 2022), förutsättningar för användning utges under våren
 • Det är möjligt att genomföra kundenkäterna via e-postutskick om ni har ett tillräckligt bra kundregister gällande e-postadresser till kunderna. Hör av Er om Ni vill ha information om detta.
  • Fördelarna med e-postutskick är att vi kan skicka ut till ett större antal kunder till ett lägre pris, dessutom kan ni leverera kundregistret till Prifloat nära inpå utskicket.
  • Nackdelarna med e-postutskick är att:
   Svarsfrekvensen förväntas bli lägre än postalt (dock bör antalet svar ändå bli större, i och med möjligt med ett större utskick). Om ert register med e-postadresser har brister kan det påverka undersökningsresultatens kvalitet.

Är du nyfiken på resultat och trender 2021, se Resultat 2021

Rulla till toppen