Kundundersökning 2021

Nu finns erbjudande om kundundersökningar 2021 ute, se vidare under kundundersökningar. Det gäller

  • Svensk Avfallshantering
  • Svensk Avfallshantering Lägenhet
  • Svensk Slamhantering
  • Våra vattentjänster

Är du nyfiken på resultat och trender 2020, se länk under rubrik Kundundersökning —>Resultat 2020.

Kundundersökning 2021
Gå till toppen