ÅVC enkät

Era kunders upplevelse av sina besök på återvinningscentralen är en viktig del av deras syn på kommunens avfallshantering. Nu erbjuder vi er att mäta denna upplevelse och få resultatet presenterat med egna trender och jämförelser med andra kommuner. Enkäten innehåller i basversion 13 frågor. Det är möjligt att ta bort respektive lägga till egna frågor. Enkäten beräknas som basversion ta ca 5 minuter att besvara.

Varför mäta

 • Mäta kundupplevelsen i anslutning till besök vid ÅVC
 • Underlag inför och uppföljning av förbättringar och förändringar vid ÅVC
 • Erhålla förslag och synpunkter på förbättringar
 • Ni kan utforma enkäten en första gång som Ni vill och sedan kan Ni använda denna utan tilläggskostnader vid kommande undersökningar

Vi tillhandahåller

Respektive kommun genomför datainsamlingen genom på-plats-intervjuer med stöd av internet baserad enkätmall. Erbjudandet omfattar:

 • Instruktioner för intervjuare (vi kan ev erbjuda intervjuare)
 • Internet baserad enkät (öppen 30 dagar) där det finns möjlighet för er att ta bort eller lägga till kommunspecifika extrafrågor (se basenkät på länk exempel https://sv.research.net/r/22BMCL7)
 • Resultatsammanställning (resultat jämfört med tidigare mätningar för aktuell ÅVC och ackumulerat resultat för samtliga medverkande kommuner).

Så här går det till

 • Datainsamlingen genomförs genom att kunderna intervjuas på plats vid besök på ÅVC (ex. av inhyrd eller annan tillgänglig personal, dock ej hemmahörande på aktuell ÅVC).
 • Enkätsvaren registreras i enkätsystemet direkt av intervjuaren via surfplatta alternativt att intervjuaren fyller i en pappersenkät som registreras i efterhand.
 • ÅVC enkäten rekommenderas utföras med minst 50 svarande men ju fler svaranden desto säkrare resultat.
 • Urvalet rekommenderas ske slumpvis för bilar som lämnar ÅVC (ex var 5:e bil eller liknande)

Kostnader

 • 7 900 kr per mätning (öppen 30 dagar), inkl resultatsammanställning
 • Baseras på att datainsamling genomförs med kundens egna intervjuare med läsplatta eller pappersenkäter.
 • Tillägg av extra frågor i enkäten: 600 kr per fråga (OBS: Ingen extra kostnad vid kommande enkätundersökningar)

Samtliga kostnader i SEK, exklusive moms.

Beställning och frågor

 • För beställning eller frågor/synpunkter kontakta oss på ”info.rangola.se” eller telefon 070-6429401.
Rulla till toppen