Nyheter

Kundundersökning 2020

Nu finns erbjudande om kundundersökningar 2020 ute, se vidare under kundundersökningar. Det gäller

  • Svensk Avfallshantering
  • Svensk Avfallshantering Lägenhet
  • Svensk Slamhantering
  • Våra vattentjänster

Är du nyfiken på resultat och trender 2019, se länk under rubrik Kundundersökning —>Resultat 2019.

Gå till toppen