Nyheter

Kundundersökning 2019

Nu är Kundundersökning Svensk Avfallshantering summerad. Se länk under rubrik Kundundersökning —>Resultat 2019.

I februari kommer erbjudande om Kundundersökningar 2020 ut.

Gå till toppen