Våra vattentjänster

Kundundersökning Våra vattentjänster mäter kundernas nöjdhet, attityder och beteenden till stöd för löpande planering och uppföljning av allmän va försörjning samt vid samverkans- och utvecklingsprocesser. Teamet bakom enkätundersökningen har mer än 10 års erfarenhet i va-branschen och utvecklingen sker via dialog med bransch och kunder.

Enkäten innehåller dock fler frågor som syftar till att kunna analysera och prioritera åtgärder på en mer detaljerade nivå.

Utifrån genomförd undersökning kan vi bistå med fördjupade analyser vilka brukar vara mycket uppskattade. 

Gå till toppen