Kundenkäter

Svensk Slamhantering

Detta är första året som enkät Svensk Slamhantering erbjuds. Enkäten riktar sig till hushåll med enskilda avlopp och är ett komplement till enkät Svensk Avfallshantering som mer än 60 kommuner använder. Oavsett om Ni har tjänster kring slamhämtning i egen regi eller på entreprenad så är det av stor vikt att veta hur tjänsterna fungerar för att kunna prioritera förbättringar.

Information och beställning Beställningsblankett 2018 Svensk slamhantering 2018_information Underlag slamenkät 2018

 

Svensk Avfallshantering och slamhantering

Kundundersökning Svensk Avfallshantering, Svensk Avfallshantering Lägenhet och Svensk Slamhantering mäter kundernas nöjdhet, attityder och beteenden till stöd för löpande planering och uppföljning av kommunal avfallsplanering samt vid samverkans- och utvecklingsprocesser. Teamet bakom enkätundersökningen har mer än 10 års erfarenhet i avfallsbranschen och utvecklingen sker via dialog med bransch och kunder.

Enkäten är koordinerad med Avfall Sveriges Avfall web. Enkäten innehåller dock fler frågor som syftar till att kunna analysera och prioritera åtgärder på en mer detaljerade nivå. Frågorna är dessutom anpassade till Naturvårdsverkets föreslagna föreskrifter om innehåll i en kommunal plan för avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering inkl dess vägledning.

Lägenhetsenkäten utgår från standardenkäten men frågorna är anpassade till lägenhetsinnehavare.  

För kommuner/organisationer som genomfört standardenkäten finns möjlighet att genomföra en förenklad enkätundersökning (Mellanårsenkät) med ett urval av frågorna i den stora undersökningen i syfte att erhålla tätare uppföljning av de viktigaste frågorna. Ni som önskar denna undersökning kan kontakta oss (infosnabelarangola.se)

Utifrån genomförd undersökning kan vi bistå med fördjupade analyser vilka brukar vara mycket uppskattade. 

Rangola Kundundersökning Avfall 2020_Informationsblad

Rangola_Kundundersökning Avfall Lägenhet 2020_Informationsblad

Rangola Kundundersöknin Slam 2020_Informationsblad

Beställningsblad Kundundersökning Svensk Avfallshantering och slamhantering 2020

Gå till toppen