Svensk Avfallshantering

Kundundersökning Svensk Avfallshantering mäter kundernas nöjdhet, attityder och beteenden till stöd för löpande planering och uppföljning av kommunal avfallsplanering samt vid samverkans- och utvecklingsprocesser. Teamet bakom enkätundersökningen har mer än 10 års erfarenhet i avfallsbranschen och utvecklingen sker via dialog med bransch och kunder.

Enkäten är koordinerad med Avfall Sveriges Avfall web. Enkäten innehåller dock fler frågor som syftar till att kunna analysera och prioritera åtgärder på en mer detaljerade nivå. Frågorna är dessutom anpassade till Naturvårdsverkets föreslagna föreskrifter om innehåll i en kommunal plan för avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering inkl dess vägledning.

Under 2018 utvecklades enkäter anpassade för lägenheter och slamhantering. Lägenhetsenkäten utgår från standardenkäten men frågorna är anpassade till lägenhetsinnehavare. Det går att ta ut resultat bland annat uppdelat på kommunala och privata fastighetsägare liksom ort/del av kommun som ålder. Båda enkäterna är anpassade till Avfall web (3 nya frågor om slam ingår i Avfall web 2019).  

För kommuner/organisationer som genomfört standardenkäten finns möjlighet att genomföra en förenklad enkätundersökning (Mellanårsenkät) med ett urval av frågorna i den stora undersökningen i syfte att erhålla tätare uppföljning av de viktigaste frågorna. Ni som önskar denna undersökning kan kontakta oss (infosnabelarangola.se)

Utifrån genomförd undersökning kan vi bistå med analyser och benchmarking, både enbart inom kundundersökningens område men även kopplat till övrig statistik i Avfall web. 

Rangola Kundundersökning 2019_Beställningsblad

Rangola Kundundersökning AVFALL 2019_Informationsblad

Rangola_Kundundersökning AVFALL Lägenhet 2019_Informationsblad

Rangola Kundundersökning SLAM 2019_Informationsblad

Svensk Avfallshantering
Gå till toppen