Författare: BarkRangola

Fördjupade analyser

Vi har mycket lång erfarenhet i användning och tillämpning av statistik via Avfall web och kundundersökning Svensk Avfallshantering.

Vi utför bland annat följande analyser;

1. Fördjupning kundundersökning Svensk Avfallshantering

Fördjupad analys av utförd kundundersökning via jämförelser med övriga som utfört undersökningen de senaste 2 åren och i tillämpliga delar kundomdömen i Avfall web. Finns tidigare undersökningar använder vi även dessa för att identifiera trender. I analysen använder vi även de urvalskriterier som kundundersökningen innehåller, ex ort/stadsdel, ålder, etc.

De 15 bästa inom olika områden redovisas med trend för egen kommun/organisation.

Fritextkommentarer analyseras för att påvisa inom vilka delar av avfallsverksamheten de mest frekventa positiva och negativa omdömena finns.

2. Sveriges Bästa Avfallshantering

Fördjupad analys med utgångsåpunkt från Avfall web:s ranking inom “Sveriges Bästa Avfallshantering”, med förslag och känslighetsanalys av utfall vid olika typer av insatser.

3. Specialanalyser

Vi utför specialanalyser utifrån Era behov, ex ;

  • Fastighetsnära insamling

Underlag för utredning och analys för val av system samt uppföljning och förbättring av befintliga system.

  • Miljömål

Status och analys av vad som krävs för att uppnå EU:s återvinningsmål och nationella miljömål.

  • Kommunal Avfallsplanering

Analys med syfte att utgöra underlag för att genomföra och följa upp Kommunal avfallsplanering enligt nya föreskrifter och vägledning.

  • Benchmarking samverkansgrupp

Jämförelser nyckeltal inom miljö, kund, ekonomi och avgifter.

Frågor och beställning kan ske genom att maila “info@rangola.se” eller ring 070-6429401.

Kundundersökning 2021

Nu finns erbjudande om kundundersökningar 2021 ute, se vidare under kundundersökningar. Det gäller

  • Svensk Avfallshantering
  • Svensk Avfallshantering Lägenhet
  • Svensk Slamhantering
  • Våra vattentjänster

Är du nyfiken på resultat och trender 2020, se länk under rubrik Kundundersökning —>Resultat 2020.

Svensk Avfallshantering och slamhantering

Kundundersökning Svensk Avfallshantering, Svensk Avfallshantering Lägenhet och Svensk Slamhantering mäter kundernas nöjdhet, attityder och beteenden till stöd för löpande planering och uppföljning av kommunal avfallsplanering samt vid samverkans- och utvecklingsprocesser. Teamet bakom enkätundersökningen har mer än 10 års erfarenhet i avfallsbranschen och utvecklingen sker via dialog med bransch och kunder.

Enkäten är koordinerad med Avfall Sveriges Avfall web. Enkäten innehåller dock fler frågor som syftar till att kunna analysera och prioritera åtgärder på en mer detaljerade nivå. Frågorna är dessutom anpassade till Naturvårdsverkets föreslagna föreskrifter om innehåll i en kommunal plan för avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering inkl dess vägledning.

Lägenhetsenkäten utgår från standardenkäten men frågorna är anpassade till lägenhetsinnehavare.  

För kommuner/organisationer som genomfört standardenkäten finns möjlighet att genomföra en förenklad enkätundersökning (Mellanårsenkät) med ett urval av frågorna i den stora undersökningen i syfte att erhålla tätare uppföljning av de viktigaste frågorna. Ni som önskar denna undersökning kan kontakta oss (infosnabelarangola.se)

Utifrån genomförd undersökning kan vi bistå med fördjupade analyser vilka brukar vara mycket uppskattade. 

Gå till toppen